Om prosjektet

Kraftlandet er et land der menneska møter naturkreftene. Noen av kreftene kan menneskene temme, andre rår vi ikke over. Gjennom generasjoner har menneskene bygget samfunnet på naturens ressurser og vi har fått kjenne på naturens farer som flom og skred.
EP00: Kraftlandet

Om Kraftlandet

I en serie tematiske episoder løfter vi frem hendelser, problemstillinger og personer som belyser dette forholdet mellom mennesker og natur i fortid og nåtid. Vi skal under breen, opp elva og inn i kontrollrommet.

Hva betyr vassdrags- og energihistorien for oss i dag?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har et nasjonalt ansvar for å formidle vassdrags- og energisektorens historie. Det skjer i et formalisert samarbeid mellom NVE, Anno Norsk skogmuseum og Kraftmuseet. Det er vi tre som står bak Kraftlandet. Målet vårt er å gjøre denne viktige delen av norsk historie relevant for et bredt publikum.

Organisering

Redaksjon: Ingvild Herberg - Anno Norsk skogmuseum, Guro Kvalnes - Kraftmuseet, Christine Snekkenes og Sidsel Hindal - NVE.

Ansvarlig redaktør: Siri Slettvåg - NVE. Bidragsytere er ansatte ved de tre institusjonene, eksterne artikkelforfattere og podcastgjester.

Kraftlandet er utviklet i nært samarbeid med Knowit.

Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med redaksjonen så send en e-post til en av oss:
Ingvild Herberg
Sidsel Hindal
Guro Kvalnes

Hvis du har tekniske problemer, kontakt webutvikler:
Daniel Ellingsen Lund

;