Moderne tider – kraftverk 1945 til 1970

Arkitektur, form og funksjon i etterkrigstidens kraftanlegg – en bildekavalkade.

Samling av bilder til banner
EP04 Vasskrafta bygger landet

Geometriske former og flate tak oppsto i løpet av 1930-tallets funksjonalisme. Etterkrigstiden videreførte dette formspråket, og vi kjenner igjen trekkene i enkelte norske kraftstasjoner, maskinsaler og portalbygg.

Tre personer står utenfor en glassvegg og ser inn i en kraftstasjon Kraftstasjonsbygning sett utenfra Aggregat inne i maskinsal Kraftverksportal sett utenfra.
Kraftverksportal sett utenfra. Interiør fra en kraftstasjon To menn i et kontrollrom.

Da kraftstasjonene ble lagt inn i fjell skapte de nye uttrykk. De spartanske og funksjonelle formene i salene har et nesten futuristisk preg. Romalderen fra slutten av 1950-tallet ser ut til å ha inspirert generatorer og bygninger. Kontrollrom med knapper og blinkende lys er som hentet fra Science Fiction-genren.

Ledende arkitekter som Geir Grung sørget for god formgivning. Både utendørs og skjult inne i fjellhallene. Anleggene står som symboler på en spennende æra i norsk industriutvikling og arkitektur.

Kraftverksbygg sett utenfra. Kraftverksbygg sett utenfra.

Kilder

  1. Lasse Brunnström (2001). Estetik och ingenjörskonst : den svenska vattenkraftens arkitekturhistoria. Riksantikvarieämbetet, Sverige.
  2. Ivar Stav (2006). Norsk kraftverksarkitektur. I Kulturminner i norsk kraftproduksjon. NVE

Utforsk Kraftlandet