Jordsjuk

«Alle bekkjin som eg eig skal eg leggje i røyr. Fjellfossen tek eg med meg når eg døyr. I fjøset har eg ingenting. Turbinen er gullkalven min.» Stein Torleif Bjella, 2011 - utdrag frå Jordsjukantologien
EP02 Kontroll

Utforsk Kraftlandet